Kontakt

Artex Jachimowicz spółka komandytowo-akcyjna

NIP: 9522226914
Regon: 521738047
KRS: 0000965873

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 50 000 zł

adres: 04-987 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 38G

e-mail: info@koncertartex.com

Rachunek bankowy:

40 1090 2590 0000 0001 5039 6516

Santander Bank Polska S.A.
2 Oddział w Otwocku