Rejestracja spółki

Spółka Artex Jachmowicz s.k.a. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000965873. Kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony: 50 000 zł.

NIP: 9522226914
REGON: 521738047

Więcej informacji kontaktowych tutaj.